hype station's comment on TFP. All Comments

hype station
3 Like · Reply
ini kali lah?
anak ayam
ini Kari la. biar I untung, nak tambah lauk
Like · 1 month · translate
Mohd Iznan Shamsuddin
volume tak convincing
Like · 1 month · translate
Ken Chong
ini kali lah ,naik atau turun ah
Like · 1 month · translate