Penjejak Awankumo's comment on DANCO. All Comments

Penjejak Awankumo
1 Like · Reply
so downtrend...dah 60 sen ngko ni danco
Penjejak Awankumo
so boring in downtrend
Like · 1 month · translate