ZhixiangLim ZhixiangLim's comment on TOPGLOV. All Comments

ZhixiangLim ZhixiangLim
2 Like · Reply
kelmarin naik hari Lau sai jatuh 1.03
ZhixiangLim ZhixiangLim
tengok hiaptek aku naik 30.5....1000log
topglov 大lau sai.ha..ha...ha...
Like · 1 month · translate
ZhixiangLim ZhixiangLim
keluar kencing ini macam turun 1.05
Like · 1 month · translate
ZhixiangLim ZhixiangLim
naik turun...ini macam boleh 死死死
Like · 1 month · translate
ZhixiangLim ZhixiangLim
mampus syarikat anak haram
Like · 1 month · translate
G
一个月后 0.5 …..
Like · 1 month · translate