Hafiz Bonafide's comment on DATAPRP. All Comments

Hafiz Bonafide
2 Like · Reply
Ini barang susah mau beli kemudian. mesti beli sekarang kerana sekali dia naik surprise. mesti terkejut
林彤铃
Takut sudah sekarang beli,nanti ada lagi harga murah
Like · 3 months · translate
Alias Hassan
;).............
Like · 3 months · translate