ABFMY1

1.170

(%)ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-08-08 - 8:39 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-08-05 - 8:10 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-08-04 - 8:25 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-08-03 - 8:19 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-08-02 - 8:20 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-08-01 - 8:40 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-29 - 8:55 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-28 - 8:47 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-27 - 9:07 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-26 - 8:40 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-25 - 8:35 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-22 - 8:44 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-21 - 8:41 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-20 - 8:42 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-19 - 8:23 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-18 - 9:10 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-15 - 8:20 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-14 - 8:29 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-13 - 9:13 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-11 - 7:39 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-08 - 9:03 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-07 - 9:12 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-06 - 9:11 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-05 - 9:45 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-04 - 9:48 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-07-01 - 8:35 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-06-30 - 8:40 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-06-29 - 8:48 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-06-28 - 8:41 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE
ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND 2022-06-27 - 8:46 am
NET ASSET VALUE / INDICATIVE OPTIMUM PORTFOLIO VALUE