Hairuddin Jamak's comment on CCM. All Comments

Hairuddin Jamak
Like · Reply
Batu kawan take over CCM
Jen Chua
Tday share go go go
Like · 1 year · translate
Hairuddin Jamak
taiko Tai sudah langgar
Like · 1 year · translate
HX Lee
why batu kawan take over will cause ccm's shares to increase?
Like · 1 year · translate
Hairuddin Jamak
coz sudah jd kawan. before this jd [email protected]
Like · 1 year · translate