Abu john Balboa's comment on ATTA-WB. All Comments

Abu john Balboa
Like · Reply
boleh que esok pagi
Jacky Ng
Lai Lai Lai offer offer
Mari lah Mari besok lah beli
Like · 7 months · translate